Vytvorenie príkazu na úhradu ak tento príkaz vzniká inak ako je uvedené v § 42, ods. 1 tohto zákona (§ 42, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: