Údaje pre vytvorenie príkazu ak je príjemcom úhrady vyšší územný celok alebo obec a nejde o prenesený výkon štátnej správy (§ 42, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: