Činnosť správcu komunikačnej časti platobného modulu prostredníctvom funkcionality platobného modulu v súvislosti so zaslaním informácie o úhrade (§ 43, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: