Povinnosti súvisiace s funkcionalitou platobného modulu (§ 44, ods, 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: