Povinnosť viesť evidenciu prijatých informácií o úhrade a súvisiace výnimky (§ 44, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: