Poskytovanie nevyhnutnej súčinnosti na účely plnenia ich povinností podľa piatej časti tohto zákona (§ 44, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: