Povinnosť oznamovať informácie o zriadení, zmene alebo zrušení platobného účtu (§ 44, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: