Poskytovanie informácií potrebných pre súčinnosť pri určovaní výšky úhrad na účely vytvárania príkazu na úhradu (§ 44, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: