Možnosti realizácie hromadnej úhrady prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta (§ 44, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: