Spracúvanie osobných údajov poplatníka (§ 44, ods. 8, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: