Výnimka súvisiaca s namietaním proti úplnej hodnote referenčného údaja (§ 50, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: