Výnimka z povinnosti registrátora referenčného registra vykonať k hodnotám toho istého údaja referencovanie pri jeho zápise (§ 52, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: