Povinnosť orgánu verejnej moci informovať o dôvo.dnom predpoklade na opravu hodnôt referenčných údajov (§ 53, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: