Postúpenie informácie podľa § 53, ods. 2 tohto zákona registrátorovi a správcovi zdrojového registra (§ 53, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: