Povinnosť zistiť pred vykonaním opravy hodnôt údajov skutkový stav riadne a úplne (§ 53, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: