Povinnosti registrátora ak ide o opravu údajov podľa § 53, ods. 1, písm. b) tohto zákona (§ 53, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: