Vymedzenie osobitných situácií v prípade zápisu, zmeny alebo výmazu zdrojových údajov a ich poskytovania podľa osobitného predpisu referenčnému registru (§ 54, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: