Postup správcu registra v prípade, že nebolo možné stotožniť údaje súvisiace so subjektom evidencie, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľ (§ 54a, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: