Následky vyznačenia údajov v registri podľa § 54a, ods. 5 tohto zákona pre právnickú osobu (§ 54a, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: