Povinnosť poskytovania údajov z registra na účely výkonu verejnej moci (§ 55, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: