Pôsobnosť osobitného predpisu pri vydávaní elektronického odpisu a výstupu i informačného systému verejnej správy (§ 55, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: