Lehota počas ktorej nie je orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (§ 60, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: