Oprávnenie orgánu verejnej moci postupovať len podľa osobitných predpisov a lehota súvisiaca s týmto postupom (§ 60, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: