Lehota na splnenie podmienok podľa § 4, ods. 5 tohto zákona zo strany orgánu verejnej moci (§ 60, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: