Lehota po čas ktorej je orgán verejnej moci oslobodený od povinnosti podstupovať v zmysle § 10, ods. 2 prvej a druhej vety tohto zákona (§ 60, ods. 8, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: