Aktivácia elektronických schránok, ktoré boli zriadené pre orgány verejnej moci (§ 60, ods. 10, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: