Lehota počas ktorej nie sú ústredný orgán štátnej správy, obec a vyšší územný celok povinní postupovať podľa § 24 ods. 2, 4, 6 a 8 a § 26 ods. 2, 3, 5 a 7 tohto zákona (§ 60, ods. 11, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: