Výnimka z povinnosti orgánu verejnej moci určovať identifikátor úhrady prostredníctvom platobného modulu a súvisiaca lehota (§ 60, ods. 13, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: