Žiadosť orgánu verejnej moci o pridelenie súboru znakov podľa osobitného predpisu (§ 60, ods. 14, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: