Zverejňovanie informatívneho zoznamu orgánov verejnej moci, u ktorých je možný úplný výkon verejnej moci elektronicky (§ 60, ods. 15, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: