Povinnosť obcí postupovať podľa § 9a, ods. 3 tohto zákona (§ 60a, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: