Oprávnenie používať zariadenia na priamu formu elektronickej komunikácie bez využitia modulu procesnej integrácie a integrácie údajov a súvisiaca lehota (§ 60a, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: