Prechodné ustanovenia k aktivácii elektronických schránok právnických osôb alebo zapísaných organizačných zložiek (§ 60a, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: