Povinnosti právnických osôb, zapísaných organizačných zložiek a podnikateľov v súvislosti s oznamovacou povinnosťou voči správcovi modulu elektronických schránok (§ 60a, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: