Lehota na obmedzené používanie autentifikačného certifikátu podľa § 22aa tohto zákona (§ 60a, ods. 7, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: