Zoznam platných autentifikačných certifikátov podľa § 22aa používaných na účely prístupu alebo disponovania s elektronickou schránkou, vykonávaných automatizovaným spôsobom (§ 60a, ods. 8, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: