Lehota v rámci ktorej sú orgány verejnej moci povinné prvýkrát splniť povinnosti podľa § 48, ods. 7 tohto zákona (§ 60a, ods. 9, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: