Osobitné ustanovenia k aktivácii elektronických schránok u právnických osôb ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri (§ 60b, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: