Povinnosti osoby vykonávajúcej konverziu voči Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (§ 60d, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: