Ustanovenia k odoberaniu cloudových služieb, ktoré nie sú vládnymi cloudovými službami podľa § 10a tohto zákona a súvisiace oprávnenia (§ 60f, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: