Povinnosti orgánov verejnej moci, ktoré sú štátnou rozpočtovou organizáciou (§ 60f, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: