Dočasné oprávnenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s elektronickým formulárom elektronického podania (§ 60f, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: