Povinnosti správcu špecializovaného portálu a správcu informačného systému integrovaného obslužného miesta (§ 60f, ods. 8, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: