Prechod práv a povinnosti z Úradu vlády SR na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (§ 60g, ods. 1, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: