Zriadenie evidencie podľa § 22a ods. 3 písm. b) tohto zákona (§ 60h, ods. 3, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: