Povinnosť orgánov verejnej moci vykonávať autorizáciu spôsobom podľa § 23 ods. 3 poslednej vety tohto zákona (§ 60h, ods. 4, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: