Verifikácia súladu údajov uvedených v osvedčovacej doložke s údajmi v centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii podľa § 39 ods. 1 tohto zákona (§ 60h, ods. 5, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: