Lehota na zriadenie centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a prideľovanie evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii (§ 60h, ods. 6, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: