Definícia zájazdu (§ 3, ods. 1, zákon č. 170/2018 Z. z.),

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: