Zákaz vzťahujúci sa na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru (§ 5, ods. 6, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: